Minu lood (lugemiseks)

Siia lehele on kogutud enam-vähem kõik minu kirjutatud ja kuidagimoodi ilukirjanduse mõiste alla mahtuvad tekstid

Puuduvad vaid mõned uuemad ja võib olla, et olen mõne lihtviisiliselt unustanud. Kindlasti hoiatan, et see nimekiri ei lähe kokku ei ilmunud raamatute ega bibliograafiaga – siin on lugude täistekstid elektroonilisel kujul. Olen need mahu järgi kolmeks jaganud, kasutades anglo-ameerika maailmas levinud skaalat (jutustuste ja lühijuttude eraldamisel ei näinud enam mõtet.)

© Siin asuvaid lugusid võib lugeda ja enda tarbeks välja printida, kuid avaldamiseks või mingil muul viisil kasutamiseks palun enne minult küsida.