Viimati muudetud

Vabaduse illusioon ehk sotside piirideta abielust

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Sotsid leidsid nädalavahetusel, et eraelu üle otsustamine ei ole vabale ühiskonnale kohane. Et rahval „pole kohane” põhiseaduse üle otsustada. Et see lõhestab.
Mis on eriti irooniline erakonna puhul, mille algne, kandev idee on klassivõitlus, ehk ühiskonna lõhestamine enda huvides.

Tallinn4: „Loomuliku hunniku” evolutsioon

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
... ehk kui üks Tallinna umbes tänav korda saab, liiguvad ummikud järgmisse kohta
Tallinna, eriti kesklinna liikluskorralduse kohta on raske midagi head öelda. Ükskõik kuhu vaadata, paistab silma lühinägelik, plaanitu soperdamine.

Tallinn3: Kas jalgrattur on inimene?

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Alustame ühest põhimõttelisest asjast – kergliiklusest. Mis tähendab, et peaksime lõpuks Tallinnas maha pidama diskussiooni, mis peeti näiteks Skandinaavias ära rohkem kui poole sajandi eest – kas rattur on inimene?

Tallinn2: Elu võimalikkusest Tallinnas

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Jäägu see tulevaste ajaloolaste otsustada, kas tegu on raske okupatsioonipärandi või eestlaste olemusliku kilplaslikkusega, kuid mitte ainult linnaplaneerimises, vaid suuremal hulgal elualadel on saabunud veider olukord, kus meil on spetsialistid ja teadmised, ent need, kes otsustavad, soperdavad...

K6: Terasrand

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
See mõttekujund ei ole kahjuks minu välja mõeldud, seda on erinevad autorid kasutanud vähemalt pool sajandit, nii et ma ei riski öelda, kes oli esimene.

Tallinn1: Miks ummikud muudkui pikenevad?

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Peaaegu ühtki probleemi ei saa lahendada, tungimata selle juurteni.

Keegi ei oodanud, et Hiina valetab nii suurelt

04.10.2020 / artikkel / Õhtuleht
Ilma ennustamine pidi olema ülilihtne tegevus – kõigepealt tuleb homme ca 3/4 tõenäosusega sama ilm mis täna; umbes sama tõenäosusega ilm ka soojeneb, kui soojenes eilsega võrreldes; kui aga temperatuur erineb palju keskmisest, võib tendents pöörduda...

Elust postapokalüptilises maailmas

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Mis mehhanism see on, mis sunnib muidu üsna ajutegevusega olendeid ühel hetkel lemmingutena järve sammuma? Mis paneb näiteks koolidirektoreid käituma nagu hüsteerilisi vanapiigasid, kes seelikuid vastu rinda surudes laua peal kepseldes kiljuvad, kui hiirekest näevad?

K5: Aga ikkagi, milleks kosmos?

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Tavaline argument kosmoseuurimise vastu on, et kas pole vastutustundetu, isegi alatu kulutada raha uudishimu rahuldamiseks, kui siin Maa pealgi asjad korras pole?

Mustad elud ei loe

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
… rohkem kui teised. Tõsiselt ka – igaüks, kes teisiti väidab, on rassist.

K4: Püsiv baas orbiidil, Kuul, Marsil - milleks ja millal?

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Ma tahaksin elada päevani, mil ka Eesti on mõne omadest üles tiirlema saatnud.
Seni jääb kaasa elada teiste taevaskäimisele ja loomulikult tuleb selles kontekstis kõigile esimeseks pähe ISS – rahvusvaheline kosmosejaam.

Me peame rääkima kiirgavast harimatusest

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Lubatagu alustada üsna karmil ja otsekohesel toonil – konservatiiv olla ei tähenda loll olla! Jah, konservatiivse maailmavaatega kaasneb teatud ettevaatlikkus, õppimine ajaloost ja läbiproovitud lahenduste eelistamine avantüüridele, kuid seda ei tohi segi ajada progressihirmu, esoteerika ja...

K3: Kuidas me üldse Maalt minema saame?

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Enne, kui võtsin põhjalikumalt vaagida peresid toetava maksusüsteemi võimalusi, kirjutasin kevadel USA kosmosevägedest ja sellega seonduvalt kosmoseuurimise vast kõige olulisemast numbrist – ühe kilogrammi maalähedasele orbiidile (LEO – Low Earth Orbit) viimise hinnast.

Baaselatis15: Muutuva maailma väljakutse

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Baaselatist, ehk ideed maksta kodanikele lihtsalt selle eest, et nad olemas on, tuleb tegelikult vaadelda kui teatud mõttes möödapääsmatut ühiskonna sidususe toetamise mehhanismi postindustriaalajastul – kas tõesti on raske aru saada, et me maksame niikuinii ja kas tõesti on vaja inimest mööda...

Baaselatis14: Täanste jagajate hirmud

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Kolmas peamine vastuväide baaselatisele kõlab (emotsionaalsel kujul) umbes nii, et on lausa kuritegelik jagada „niisama” laiali meie ühist raha, eriti inimestele, kes sellega midagi peale ei oska hakata. Et tasuta saadud asjad on odavad ja kodanikupalk ei muuda midagi, vaesed jäävad vaeseks ja...

Baaselatis13: Väljasurijate vastupanu

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
... ehk kui me kavatseme rahvana edasi kesta
Hästi – me mõtleme välja peresid toetava ühiskonnakorralduse (siia kuulub lisaks maksusüsteemile ka muu seadusandlus ja igapäevane suhtumine). Meie, eestlased, otsustame mitte välja surra.

Baaselatis10: Lapsed, lapsevanemad ja ülejäänud

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Me kohtame alailma nii ajakirjanduses kui erialauuringutes väiteid või sedastusi, nagu käiks perede haprus ja sündimuskordaja (keskmise naiste elu jooksul sünnitatud laste arv) langus alla taastootmispiiri kuidagi paratamatult kaasas industrialiseerumise ja üldise elatustaseme tõusuga.

Baaselatis11: Vastandumine globaalsele külale

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
On ilmselge, et maksusüsteemi põhimõtteline ringikorraldamine perekeskseks ei lähe kergesti. Esiteks tuleb hirmus ruigamine kõigilt neilt, kes on hakanud juba loomulikuks pidama, et riik poputab kogu parasjagu molli äärde kogunenud seltskonda, sõltumata suuremat sellest, mida need vastu annavad.

Baaselatis12: Mis tõi meid siia...

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Joonistasin eelnevalt välja ühe võimaliku perekeskse maksumudeli. Väga lühidalt koosneb see kolmest komponendist: 1. mingist minimaalsest baaselatisest, 2. laste saamist ja kasvatamist soosivast tulumaksusüsteemist ja 3. kompensatsioonimehhanismist teiste ühiskonnaliikmete tarvis.

Baaselatis9: Eestluse püsimajäämiseks tuleb luua

04.10.2020 / artikkel / Uued uudised
Eestluse püsimajäämiseks tuleb luua 3-4-lapselisi edukaid peresid soosiv süsteem

Pages

Subscribe to Front page feed